ZETTINGSREGISTER

HET ONLINE PLATFORM MET DEFORMATIEMETINGEN VAN NEDERLAND

Het Zettingsregister is een online platform waarmee u met millimeter precisie inzicht krijgt in de snelheid van zettingen. Deze zettingen worden berekend door gebruik te maken van remote sensing met satellietdata. Per km2 kunnen we tot meer dan 100.000 meetpunten genereren, zelfs terug in de tijd – vanaf 1992. De resultaten worden op verschillende manieren gevisualiseerd om eenvoudig en goed inzicht te krijgen in de metingen.

We monitoren verzakking voor verschillende typen infrastructuur

Wegen

Dijken

Spoorwegen

Dammen

Bruggen

Tunnels

Luchthavens

Pijpleidingen

Buurten

Rioleringen

Gebouwen

Regio’s

Van reactief onderhoud naar een proactief meerjarig onderhoudsplan

Gemeente Diemen bespaart jaarlijks € 200.000 op onderhoud.

Voor elk project de juiste visualisatie.

Satellieten genereren met remote sensing technieken tot wel 100.000 metingen per km2. Nederland en België zijn gedetailleerd in kaart gebracht. Wij maken van de rauwe data afgeleide datasets die helder inzicht geven in de deformatie van uw infrastructuur. Niet alleen kaarten dus maar effectief inzicht voor onderhoud en risico management.

STANDAARD DEFORMATIEKAART

De standaard deformatiekaart geeft per meetpunt een stip met bijbehorende tijdserie. De kleur van de stip geeft de richting en mate van deformatie aan. Door op een stip te klikken wordt de achterliggende tijdserie zichtbaar.

De tijdserie is een grafiek met daarop alle metingen van een enkel meetpunt over een bepaalde periode. Door de hoge frequentie metingen wordt inzichtelijk hoe de deformatie zich ontwikkelt.

BUURTENKAART

Op basis van de indeling van CBS “Wijken en Buurten” worden de ‘maaiveld’ metingen statistisch samengevat op buurtniveau. De kaarten van de gemiddelde bodembeweging en van de 15%-ondergrens worden in het Zettingsregister getoond. De kaart kan ook worden gedownload als shapefile; in deze shapefile zijn ook alle andere grenswaarden (in stappen van 5%) beschikbaar.

Indien de gemeente een alternatieve indeling hanteert (bijvoorbeeld voor planning van het onderhoud aan de openbare ruimte) dan kan deze als shapefile worden aangeleverd.

WEGENKAART

Op basis van de indeling in Top10NL “Wegvakken” worden de ‘maaiveld’ metingen statistisch samengevat op wegvak niveau. De kaarten van de gemiddelde bodembeweging en van de 15%-ondergrens worden in het online portal getoond. De kaart kan ook worden gedownload als shapefile; in deze shapefile zijn ook alle andere grenswaarden (in stappen van 5%) beschikbaar.

Indien de gemeente een alternatieve indeling hanteert (bijvoorbeeld voor planning van onderhoud per wegvak) dan kan deze als shapefile worden aangeleverd.

PANDENKAART

Op basis van de indeling in BAG worden de ‘hoge’ metingen statistisch samengevat op pand niveau. De kaart van de gemiddelde beweging wordt ook getoond. De kaart kan ook worden gedownload als shapefile; in deze shapefile zijn ook alle andere grenswaarden (in stappen van 5%) beschikbaar.

RIOLERINGENKAART

De meetpunten uit de ruwe data liggen niet precies boven de as van de riolering. Om het effect van bodemdaling op het rioolstelsel beter te kunnen bepalen, worden de metingen vertaald naar daling van het maaiveld/straatniveau boven het hart van de rioolstrengen. Hiervoor dient u ons een shapefile met de ligging van het riool te sturen.

Vervolgens worden de deformatie metingen van het maaiveld geprojecteerd op de as van de rioolstrengen, door een wegingsalgoritme toe te passen dat rekening houdt met de afstand van het meetpunt tot de rioolbuis. Dit leidt tot een kaart van de rioleringen met daarop de zakkingssnelheid van het erboven liggende maaiveld

PUTTENKAART

De Puttenkaart geeft de gemiddelde deformatie van de metingen binnen een gedefinieerde afstand vanaf de put.

ANIMATIE VIDEO

De animatie video geeft een totaalbeeld van de deformatie ontwikkeling.

Ervaar de kracht van InSAR.

Vraag een sample aan met deformatiemetingen.

.

GRATIS INSAR SAMPLE